Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Author: Ngô Quốc Cường

Các loại giấy phép mã nguồn mở (Open-source Licenses)

Phần mềm nguồn mở ( Open Source ) là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn , không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền : người dùng có quyền sửa đổi , cải tiến , phát triển , nâng cấp theo một số nguyên tắc chung quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở mà không cần xin phép ai , điều mà họ không được phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng ( tức là phần mềm thương mại ) .

Continue reading

[Apache] Tổng quan về dịch vụ Apache

Apache là chương trình dịch vụ Web Server miễn phí nổi tiếng nhất thế giới . Apache Web Server ban đầu được viết cho Unix, nhưng bây giờ Apache đã hỗ trợ các nền tảng khác như Microsoft Windows, MacOS, Linux (RedHat / CentOS / Fedora / Debian / Ubuntu …) . Mặc dù miễn phí, Apache Web Server có nhiều tính năng mạnh mẽ và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình Web bao gồm Perl, Python, và PHP

Continue reading