Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Tag: SSH

[SSH] [Phần 2] Cấu hình đăng nhập SSH Key cho user trên CentOS 7

Giới thiệu :

Trong hướng dẫn lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo user sudo để đăng nhập và disable đăng nhập ssh trực tiếp bằng user root. Nếu các bạn chưa làm về nó có thể tham khảo tại đây.

Trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thêm 1 phương pháp nữa nhằm bảo mật truy cập đối với server của chúng ta, đó là ssh sử dụng xác thực Public Key. Phương pháp này luôn hiệu quả và bảo mật vì xác thực Public Key cung cấp sức mạnh mật mã mà ngay cả mật khẩu cực kỳ dài cũng không thể cung cấp.

Continue reading

[SSH] [Phần 1] Hướng dẫn tạo user sudo và cấu hình disable ssh đối với user root

Giới thiệu :

Các lệnh sudo cung cấp 1 cơ chế để cấp các đặc quyền của quản trị viên, thông thường chỉ có sẵn dành cho những người sử dụng root. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách dễ nhất để tạo người dùng mới với quyền sudo trên CentOs, cụ thể là CentOs 7.

Continue reading

[SSH] [Mobaxterm] Hướng dẫn sử dụng MobaXterm để SSH vào server linux

Giao diện MobaXterm

Đối với các hệ điều hành của họ Linux như CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian … thì việc điều khiển thông thường thực hiện qua thao tác dòng lệnh CLI. Để thực hiện việc này, người dùng sẽ sử dụng các phần mềm như Putty, MobaXterm, XShell để thực hiện SSH tới port mặc định 22 của máy chủ. Trong hướng dẫn này, cloud365 sẽ hướng dẫn với các bạn sử dụng MobaXtem.

Continue reading

Tăng cường bảo mật SSH trên Ubuntu sử dụng port knock

Nguồn ảnh DO

Thông thường chúng ta vẫn sử dụng giao thức SSH để kết nối giữa client và server. Để thực hiện được việc này chúng ta cần mở một port trên server để cho phép kết nối này. Như vậy hacker có thể sử dụng các kỹ thuật để biết port này và sử dụng các phương pháp tấn công để SSH vào server. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một kỹ thuật được sử dụng để ẩn port có tên là port knock.

Continue reading