Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Tag: gatling

Các chuỗi bài về Performance Testing sử dụng Gatling tools.

Performance Testing [Phần 4] Hướng dẫn sử dụng Gatling Test

Tổng quan

Kết quả hình ảnh cho gatling

Tại bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn quay một kịch bản gatling script đơn giản. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ gatling để chạy kịch bản cũng như điểu chỉnh cách tạo tải trong gatling. Gatling sử dụng ngôn ngữ scala để tạo ra các kịch bản nên mình khuyến khích các bạn tìm hiểu ngôn ngữ scala cơ bản.

Continue reading

Performance Testing [Phần 2] Hướng dẫn cài đặt Gatling trên Ubuntu 18.04

Gatling là công cụ kiểm tra tải thông minh, cao cấp, dể dàng sử dụng. Gatling hỗ trợ rất tốt giao thức HTTP, ngoài ra gatling còn hỗ trợ để tạo tải trên nhiều giao thức khác (WebSockets, JMS, MQTT, …).

Điểm khác biệt giữa Gatling.io công cụ test thông thường khác là gatling giải lập được các người dùng ảo, thực hiện các thao tác như trên trình duyết thông thường.

Continue reading

Performance Testing [Phần 1] Tổng quan về khái niệm Performance Testing

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) là kỹ thuật kiểm thử nhằm xác định băng thông, khả năng xử lý, khả năng mở rộng hay nói chung là hiệu năng của hệ thống dưới khối lượng truy cập, khối được công việc xác định. Kết quả của kiểm thử hiệu năng phục vụ việc điều tra, đo lường, đánh giá hiệu năng thực của hệ thống.

Continue reading