Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Category: Object Storage

Categories for Object Storage which has been deployed at Nhan Hoa software company.

[CEPH] [Lý thuyết] Điều ít để ý về phiên bản của CEPH

LOGO của CEPH

Thói quen của mình (team mình) là khi tìm hiểu sản phẩm nào đó thường tìm hiểu về lịch sử phát triển và các phiên bản của sản phẩm đó. Mục tiêu để xem kỹ hơn ngoài việc cài cắm và tích hợp thì liệu sản phẩm đó có phù hợp với văn hóa của team mình hay không và phiên bản hiện tại nếu sử dụng thì dùng được trong bao lâu chẳng hạn.

Continue reading

[CEPH] [LAB] [Phần1] Hướng dẫn cài đặt CEPH Nautilus trên CentOS7

CEPH là một sản phẩm nguồn mở để triển khai giải pháp storage hợp nhất, tức là nó có thể cung cấp được các loại storage bao gồm: Object Storage, Block Storage và File Storage trên một hệ thống duy nhất. CEPH có thể đáp ứng quy mô triển khai từ vài máy chủ cho tới vài chục máy để cung cấp hạ tầng lưu trữ cho ứng dụng trong hạ tầng của ban.

Continue reading