Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Category: Ansible

[10 phút ][Ansible] [Cơ bản] [Phần 3] Hướng dẫn sử dụng ad-hoc command trong ansible

Trong phần 1phần 2 ở bài trước, cloud365 đã hướng dẫn bạn cách cài đặt và thử nghiệm với ansible. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng ansible với cơ chế của ad-hoc command để bước đầu phát huy khả năng của ansible trong việc quản lý cấu hình, quản lý ha tầng của bạn.

Continue reading

[10 phút ][Ansible] [Cơ bản] [Phần 2] Dựng LAB để thực hành ansible

Trong phần 1 của chuỗi bài cơ bản về Ansible, tôi đã tổng hợp nhanh một số vấn đề hoặc lăn tăn trước khi bắt đầu vọc vạch. Phần đó kiểu tâm sự, ba hoa để anh/em vào tìm hiểu cho mượt nên hơi dài dòng chút.

Trong phần 2 này, tôi sẽ đi ngay vào việc dựng LAB để anh/em khỏi cảm thấy nhàm chán, tâm lý chung thì sau khi đọc muốn thu ngay được cái gì đó hoặc ngắm nghía xem như thế nào. Trong phần này sẽ giải quyết.

Continue reading

[10 phút ][Ansible] [Cơ bản] [Phần 1] Ansile dùng để làm gì?

Làm hạ tầng giống như làm lập trình (nôm na của câu “Infrastructure As Code”) mà trong các tài liệu về Ansible hay PR. Vậy: 
Ansible dùng để làm gì? Ansible phù hợp với ai? Ansible – có gì khó? Ansible – nên tiếp cận như thế nào?

Đó là hàng loạt các câu hỏi ban đầu khi tôi biết đến từ khóa Ansible từ vài năm trước. Cho đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu quay lại làm chi tiết về nó với mục tiêu ứng dụng nó vào trong công việc của team hiện nay.

Continue reading