Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Month: August 2021

[Prometheus] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt prometheus trên CentOS 7

Prometheus là một bộ công cụ và cảnh báo mã nguồn mở được xây dựng bởi SoundCloud và tham gia vào tổ chức Cloud Native Computing Foundation vào năm 2016. Promtheus sẽ chủ động pull (kéo) các metrics thông qua HTTP theo các khoảng thời gian cố định mà chúng ta thiết lập, hiển thị các kết quả thu thập được và có thể kích hoạt cảnh báo nếu một số điều kiện được thõa mãn theo điều kiện mà chúng ta cấu hình.

Continue reading