Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Author: Phạm Thành Đạt

[Prometheus] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt prometheus trên CentOS 7

Prometheus là một bộ công cụ và cảnh báo mã nguồn mở được xây dựng bởi SoundCloud và tham gia vào tổ chức Cloud Native Computing Foundation vào năm 2016. Promtheus sẽ chủ động pull (kéo) các metrics thông qua HTTP theo các khoảng thời gian cố định mà chúng ta thiết lập, hiển thị các kết quả thu thập được và có thể kích hoạt cảnh báo nếu một số điều kiện được thõa mãn theo điều kiện mà chúng ta cấu hình.

Continue reading

Openstack Kolla [Phần 3] Hướng dẫn tạo máy ảo trên cụm Openstack

Tiếp tục với series hướng dẫn vài đặt OpenStack bằng Kolla Ansible. Ở bài viết những bài viết trước Cloud365 đã chia sẻ cách cài đặt và cấu hình OpenStack Train với các mô hình all-in-one và mô hình multi-node. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để tạo mới máy ảo sau khi đã cài đặt thành công hệ thống OpenStack bằng Kolla Ansible.

Continue reading

LDAP [Phần 1] – Hướng dẫn cài đặt LDAP trên CentOS 7

LDAP viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol là một giao thức dạng client-server được phát triển trên chuẩn X500 có chức năng phục vụ cho việc truy cập dịch vụ thư mục. LDAP có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ loại thông tin nào và thường được sử dụng như một thành phần của hệ thống xác thực tập chung.

Continue reading

[LVM] GIỚI THIỆU VỀ LOGICAL VOLUME MANAGER

Logical Volume Manager (LVM) cho phép quản lý nhiều ổ cứng , giúp việc resizing các partition đơn giản hơn . Tính năng này có trong nhân Linux từ năm 1999 và cho đến nay được hỗ trợ bởi tất cả các bản phân phối . Phương pháp cấu hình thiết bị này được sử dụng rộng rãi bởi các system admin cho các server , hệ thống NAT , SAN chạy bằng linux nhằm cải thiện tối đa hiệu quả khi sử dụng ổ đĩa .

Continue reading