Ở các bài viết trước Cloud365 đã có những bài viết chia sẻ về cách cài đặt Moodlecài đặt LDAP. Hôm nay Cloud365 sẽ chia sẻ cách tích hợp Moodle với LDAP để xác thực và quản lý tài khoản người dùng ở hệ thống LDAP.

Mục lục

  1. Yêu cầu hệ thống và mô hình cài đặt
  2. Khởi tạo tài khoản LDAP
  3. Tích hợp Moodle với LDAP
  4. Kiểm tra kết quả

1. Yêu cầu hệ thống và mô hình cài đặt

Mô hình

Yêu cầu hệ thống

  • Có 2 máy với OS là CentOS 7 đã được cài đặt LDAP và Moodle
  • Cấu hình 2 máy tương ứng : RAM 1GB/ CPU 1 Core/ Disk 15GB
  • Cùng một dải mạng hoặc 2 máy đều sử dụng IP Public

Nếu các bạn chưa cài LDAP hoặc Moodle có thể tham khảo cài LDAP tại đây, và cài đặt Moodle tại đây. Hoặc có thể khởi tạo máy ảo có sẵn Moodle trên hệ thống Cloud365.

2. Khởi tạo tài khoản LDAP

Trước tiên chúng ta cần khởi tạo tài khoản người dùng trên LDAP. Truy cập vào hệ thống LDAP, tại màn quản trị chọn Group => Create a child entry

Chọn tiếp Posix Group

Điền tên Posix Group muốn tạo sau đó chọn Create Object

Chọn Commit để xác nhận

Sau khi tạo mới Group, tiến hành tạo mới tài khoản. Chọn People => Create a child entry

Sau đó chọn User Account

Điền các thông tin như ví dụ ở hình bên dưới sau đó chọn Create Object

Lưu ý:

Trường User ID sẽ là tài khoản đăng nhập hệ thống Moodle

Chọn Commit để xác nhận tạo mới

3. Tích hợp Moodle với LDAP

Đăng nhập trang Moodle với tài khoản quản trị, nếu máy Moodle được khởi tạo trên hệ thống Cloud365 thì các bạn có thể kiểm tra mail cá nhân để lấy thông tin đăng nhập Moodle nhé.

Tại màn quản trị chọn Site administrator => Plugins

Tìm đến tab Authentication sau đó chọn LDAP server

Điền thông tin Host URL, chính là đường dẫn của máy chủ LDAP

Kéo xuống phần Bind settings để cấu hình xác thực kết nối đến máy chủ LDAP

Tại phần User lookup settings cấu hình các thông tin như hình bên dưới

Sau đó chọn Save Changes để lưu lại những cấu hình

4. Kiểm tra lại thông tin

Tiến hành đăng nhập vào hệ thống moodle với tài khoản LDAP đã tạo ở phần 2.

Sau khi đăng nhập xong tiến hành cập nhật thông tin cá nhân hoặc cấu hình thông tin cá nhận lấy từ LDAP. Màn hình sau khi đăng nhập bằng LDAP xong

Như thế là đã xong. Chúc các bạn thành công!!!

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang tin tức của Cloud365