Các bạn chắc hẳn đã biết đến graylog từ các bài trước của chúng tôi. Nhưng ta cứ check mọi thứ theo message như thế rất là mệt mỏi với số lượng lớn. Ở đây tôi giới thiệu với bạn một chức năng mới được gọi là Dashboards của Graylog-server

1 . Mô hình

Mô hình lab được triển khai như sau

Mô hình ip phanning được triển khai như sau:

Bài toán: Khi mà ta phải quản lý rất nhiều máy cùng một lúc. Khi đó message đẩy về graylog-server sẽ rất là nhiều. Ví dụ với service sshd sẽ có rất nhiều IP và user được báo về. Graylog cung cấp cho chúng ta chức năng dashboards để tổng hợp nó lại. Ở bài này ta sẽ tổng hợp những dữ liệu sau:

  • Hiển thị số lần ssh failed và accepted của các IP trong 15 phút
  • Hiển thị số lần các user ssh failed và accepted trong 15 phút
  • Tổng số lần ssh trong 15 phút
  • Tổng số IP ssh tới trong 15 phút

2. Thực hiện

Tách bản tin ssh

Có rất nhiều cách để giúp ta tách bản tin ssh. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách mà tôi cảm thấy dễ sử dụng đó là grok pattern.

đầu tiên chúng ta xác định bản tin ssh. Và click chuột vào đó, rồi sẽ hiện ra được mục bên dưới
chúng ta kéo xuống dưới và chọn trường message của gói tin. Và chọn như tôi để thấy được grok pattern

Tách bản tin thành cách trường bạn muốn hoặc có thể sử dụng cái của tôi đã làm

%{WORD} %{INT} %{TIME} %{WORD:servername} %{WORD:app_name}\[%{INT}\]\: %{WORD: action_ssh} password for %{WORD:user_ssh} from %{IPV4:ip_ssh}
click vào nút màu xanh để thử xem bạn tách được những gì và hãy nhớ đặt tên cho nó
Tôi đã xem thử cách tách của tôi. Và nó được như trên

Tôi đã tách được tên service của sshd

Tạo Dashboards

Chọn vào Dashboards và click create dashboard. Và tôi đã tạo sẵn 1 cái gọi là ssh login
Hãy ghi tên và miêu tả nó dùng để làm gì. Nhớ lưu lại nhé

Sau khi tạo xong dashboard thì ta hãy add thêm các trường hợp mà ta cần thiết vào đó để theo dõi

Hiển thị số lần các IP đăng nhập sai trong vòng 15 phút

Ta sẽ chọn trong vòng 15 phút. Rồi chọn hành động ta tách được ở grok là Failed. Và tách cột ip_ssh tới. Như vậy là ta đã đếm được số IP.
Các bạn chọn quick values để có được biểu đồ hình tròn. Và chọn add to dashboards. Nếu bạn muốn kiểu đếm có thể chọn add count ở phía trên bên trái.

Tương tự như vậy ta làm với các trường hợp tiếp theo.

Và đây là dashboards mà tôi đã tạo được ra. Hãy tự tạo một cái riêng cho mình nhé