Tại sao sau khi add thêm host mà chúng ta đã có những dịch vụ được giám sát rồi? Checkmk làm như thế nào? Thì dịch vụ check_MK discovery đã làm nhiệm vụ đó. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nó nào

Trước khi tìm hiểu về dịch vụ discovery của checkmk thì bạn phải biết cách làm sao để add được một host vào để check_mk có thể giám sát được. Tôi có hướng dẫn add host để checkmk giám sát các bạn hãy đọc nó trước để có thể hiểu thêm về bài này.

Dịch vụ discovery trong checkmk

  1. Đây là một loại dịch vụ được giám sát bởi check_mk mỗi khi giám sát một máy
  2. Service này có khả năng tự động phát hiện ra
  3. Nó sẽ cảnh báo nếu có dịch vụ nào mà nó mặc định phát hiện không được giám sát
  4. Có thể tự động thêm bớt được dịch vụ mới được phát hiện thêm để giám sát hoặc mới phát hiện là nó mất đi sẽ remove nó đi

Ví dụ để hiểu về discovery

Kịch bản : Dịch vụ discovery sẽ phát hiện ra các port mạng nào đang được chạy. Thì ở đây tôi sẽ add thêm một port mạng để cho discovery phát hiện và tự động giám sát nó

1.Với discovery thì chúng ta sẽ phải cài đặt để nó tự động phát hiện và thêm dịch vụ. Ta sẽ làm các bước như dưới đây

Chọn vào mục này để thiết lập cài đặt cho discovery của host này
Ta có thể chọn tạo rule cho một folder hay là một host riêng biệt
Chúng ta thiết lập cho các option để discovery tự động cập nhật service. Nhớ chọn option automatically update nhé vì thế mới tự động cập nhật!
Trong đó có giá trị sau bao lâu thì discovery sẽ tự động thêm dịch vụ vào hãy cài thấp xuống để thấy kết quả ngay nhé! Tôi cài đặt nó 2 phút

Sau bước đó ta sẽ lưu lại và cập nhật thay đổi để có thể có thể áp dụng nó cho server của mình nhớ

2. Tiếp theo chúng ta hãy add thêm card mạng vào host của mình để có thể thấy được kết quả nào

Sau khi add thêm card mạng cho một host mà tôi đã giám sát. Chúng ta đã thấy rằng service discovery nó đã phát hiện thêm một dịch vụ nữa nhưng mà nó chưa lập tức giám sát. Vì sẽ có khoảng thời gian được cài đặt để nó cập nhật vào danh sách như ở trên!
Sau 2 phút chờ đợi thì chúng ta đã có thể thấy được nó đã tự động thêm port mạng!
Chúc các bạn thành công nha!!!

Ta có thể add được thêm plugin vào cho checkmk! và dịch vụ discovery này có thể cho chúng ta phát hiện được thêm dịch vụ đã được thêm plugins để giám sát. Các bạn hãy đọc hướng dẫn thêm plugins trong checkmk để biết thêm tính năng về nó nhé