Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

Tag: IPtables

Cách sử dụng Fail2ban để bảo mật máy chủ CentOS

Để kết nối đến các máy chủ ảo hay muốn điều khiển từ xa một máy chủ nào đó ta thường sử dụng SSH, phương pháp này tiềm ẩn rủi ro hacker có thể dò đoán mật khẩu đăng nhập. Giải pháp khá triệt để giải quyết vấn đề này là sử dụng công cụ tự động block IP khi số lần đăng nhập lỗi vào máy chủ vượt quá giới hạn – Fail2ban.
Continue reading

Firewall [ Phần 1 ] Chuyên sâu về Iptables (command) và Netfilter

Tường lửa là một công cụ quan trọng có thể được cấu hình để bảo vệ máy chủ và cơ sở hạ tầng của bạn. Trong hệ sinh thái Linux, iptables là một công cụ tường lửa được sử dụng rộng rãi, giao tiếp với kernel's netfilter packet filtering framework. Đối với người dùng và quản trị viên không hiểu kiến trúc của các hệ thống này, việc tạo các chính sách tường lửa đáng tin cậy có thể gây khó khăn, không chỉ do cú pháp thách thức mà còn do số lượng các phần có liên quan có trong framework.

Continue reading