Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

[Checkmk] Giám sát MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được rất nhiều đơn vị sử dụng. Nó vô cùng quan trọng phục vụ việc đọc ghi dữ liệu cho các ứng dụng khác. Chính vì vậy giám sát MySQL là một việc làm vô cùng cần thiết. Trong bài viết này Cloud365 sẽ hướng dẫn bạn cách để giám sát MySQL trên hệ thống giám sát Checkmk.

Cài đặt

Bước 1: Cài đặt checkmk agent

Trước tiên bạn cần cài đặt checkmk agent trên máy chủ đang chạy dịch vụ MySQL. Nếu chưa biết cách cài đặt bạn có thể tham khảo tại đây.

Bước 2: Cấu hình MySQL

Bạn cần tạo một user mysql dùng cho việc giám sát

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT, SHOW DATABASES ON *.* TO 'mysqlmonitor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mysqlmonitor';

Khai báo thông tin của user dùng để giám sát vào file mysql.cfg

cat <<EOF > /etc/check_mk/mysql.cfg
[client]
user=mysqlmonitor
password=mysqlmonitor
EOF

Thay đổi quyền cho file vừa tạo để chắc chắn rằng nếu không phải user root thì sẽ không được phép sửa file này

chmod 400 /etc/check_mk/mysql.cfg

Bước 3: Copy file plugin từ checkmk server sang máy chủ mysql

Truy cập vào checkmk server để copy file plugin giám sát mysql sang bên máy đang chạy mysql

scp /opt/omd/versions/1.6.0p10.cre/share/check_mk/agents/plugins/mk_mysql root@10.10.35.196:/usr/lib/check_mk_agent/plugins

Trong đó 10.10.35.196 là địa chỉ của máy chạy mysql

Bước 4: Thực hiện thêm service trên WATO

Bây giờ truy cập vào Web UI để thực hiện discovery các dịch vụ

Thực hiện discovery để thêm các dịch vụ mới được thêm vào giám sát

Ta thấy có 6 dịch vụ mới đã được thêm

Cập nhật thay đổi

Ta đã có thể giám sát MySQL trên checkmk

Đến đây bạn đã có thể giám sát dịch vụ MySQL trên hệ thống giám sát Checkmk. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác về checkmk tại đây.

1 Comment

  1. hung

    Cài lên không nhận được dịch vụ là sao ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *