Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức ra mắt. Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể cài đặt IP tĩnh cho một máy sử dụng Ubuntu 20.04. Nếu như các bạn chưa cài đặt được. Thì các bạn hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04

Cấu hình IP tĩnh trên ubuntu 20.04

Kiểm tra IP hiện tại của máy

networkctl status

Ta thấy kết quả là

thuctap@ubuntu:~$ networkctl status
●  State: routable            
 Address: 192.168.122.131 on ens3      
      fe80::5054:ff:fea5:d07a on ens3
 Gateway: 192.168.122.1 on ens3       
   DNS: 8.8.8.8

Ta thấy rằng card được sử dụng là ens3

Ta truy cập và sửa file

thuctap@ubuntu:~$ sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Ta thấy được file ban đầu của nó là

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  ens3:
   dhcp4: true
 version: 2

Ta sẽ sửa nó để có thể nhận và sử dụng IP static mà ta muốn. Sau đó lưu lại

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  ens3:
   addresses:
   - 192.168.122.132/24
   gateway4: 192.168.122.1
   nameservers:
    addresses:
    - 8.8.8.8
 version: 2

Sau đó ta thực hiện câu lệnh để cập nhật IP đã được cài đặt

sudo netplan apply

Sau đó ta kiểm tra lại IP xem đã được nhận hay là chưa

thuctap@ubuntu:~$ networkctl status
●  State: routable            
 Address: 192.168.122.132 on ens3      
      fe80::5054:ff:fea5:d07a on ens3
 Gateway: 192.168.122.1 on ens3       
   DNS: 8.8.8.8

IP đã được nhận và ngoài ra nếu có lỗi bạn có thể chạy lệnh

sudo netplan --debug apply

Vậy là đã có thể cài đặt được IP static. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công!