Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

[Checkmk] Nâng cấp phiên bản checkmk trên CentOS 7

Checkmk ra đời vào năm 2015 trải qua quá trình phát triển được rất nhiều các cá nhân, tổ chức sử dụng trong việc giám sát hệ thống, đáp ứng được nhu cầu giúp người quản trị giám sát và nhận cảnh báo đối với hệ thống của mình. Checkmk có 2 phiên bản là checkmk raw edition (CRE) và checkmk enterprise edition (CEE), checkmk managed services edition (CME).

+ Checkmk Raw Edition (CRE): Là một bản phát hành để giám sát toàn bộ các thành phần của hệ thống công nghệ thông tin, luôn sẵn sàng cho người dùng tải về, 100% open-source.

+ Checkmk Enterprise Edition (CEE): Sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp với nhiều tính năng bổ sung, tăng hiệu năng sử dụng.

+ Checkmk Managed Services Edition (CME): Sử dụng cho việc quản lý service.

Theo vòng đời phát triển, đội ngũ phát triển của checkmk thường xuyên đưa ra các bản vá và công bố version mới mang lại những tính năng, trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng.

Ngày 25/09/2019 checkmk đã công bố chính thức bản Checkmk Raw Edition (CRE) 1.6.0 với rất nhiều tính năng mới nổi bật như : Kubernetes checks, docker_container … Đối với những hệ thống đang vận hành sử dụng bản checkmk version thấp hơn việc update lên phiên bản stable mới nhất là điều cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để update lên version 1.6

I, Chuẩn bị

 • Server checkmk CentOS7 chạy version 1.5
 • Sử dụng lệnh kiểm tả version checkmk đang chạy

omd versions

II, Các bước update

 • Lựa chọn Stable Versions 1.6
 • Lựa chọn phiên bản 1.6.0p1 đúng với hệ điều hành CentOS, sao chép đường link để tải bản cài đặt mới về trên checkmk server.
 • Thực hiện tải gói cài đăt

wget https://checkmk.com/support/1.6.0p1/check-mk-raw-1.6.0p1-el7-38.x86_64.rpm

 • Cài đặt
yum install -y check-mk-raw-1.6.0p1-el7-38.x86_64.rpm
 • Kiểm tra lại phiên bản checkmk mới vừa cài đặt.
omd versions
 • Kiểm tra phiên bản check_mk đang chạy cho site của bạn tạo. Site của bạn tên là gì bạn check là vậy, site của mình tên là admin.
 • Lúc này site cũ có tên admin đang có phiên bản là 1.5.0p22.cre ta tiến hành nâng cấp phiên bản 1.6.0p1 của site này như sau :
omd stop admin
omd update admin

Lựa chon “Update

 • Quá trình update thành công
 • Khởi đông lại site và kiểm tra lại kết quả.
omd start admin
omd version admin

Như vậy bạn đã update thành công checkmk lên phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Cấu hình cảnh báo của bạn sẽ bị mất sau khi nâng cấp lên phiên bản mới, còn các thành phần cấu hình khác sẽ vẫn còn giữ nguyên.

1 Comment

 1. Faye

  Excellent tutorial, thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *